Kedvezményezett neve: Bucsuta Község Önkormányzata

Pályázati felhívás kódja: VP6-7.2.1.1-21

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Bucsuta 085 helyrajzi számú közút felújítása valósult meg 502 m hosszúságban. A fejleszteni kívánt útszakaszhoz fizikailag kapcsolódó árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása korszerűsítése valósult meg. A projekt keretében megvalósult továbbá a kötelező nyilvánosság keretében A/3 méretű projekttábla kihelyezése, műszaki ellenőri szolgáltatás, tervezés, projektmenedzsment.

Támogatás összege: 43 549 857 Ft